ANTW_CKSA

ar-chi

 

 

 

 

ANTWERPEN-NOORD

binnenstedelijke context

 

kleuter- en lagere school

afbraak ingesloten oude gebouwen

vervangen door nieuwbouw met buitenruimte voor elke klas

8 klassen

directielokaal

secretariaat

leraarslokaal

refter

sanitair

zorgklas